Elektrotermografering

Vi finner feil i det elektriske anlegget før de utvikler seg. Slik kan både brann og skader på elektrisk utstyr forebygges.

Et termografikamera lokaliserer dårlige og brannfarlige koblinger. Det vil også kontrollere at komponenter ikke overskrider de temperaturene de er beregnet for. Med elektrotermografi vil du dessuten få vite eventuelt hvilke komponenter som må byttes ut. 

Unngå brann
De fleste branner i elektriske anlegg forårsakes av feil som utvikler seg over tid. Ved å finne problemene tidlig, kan problemet løses i en tidlig fase. Dette kan være helt avgjørende for å forhindre brann eller strømbrudd i boligen. 

Sertifisert personell
Elektrotermografi kan bare utføres av sertifisert personell. Vi har sertifisert stab til dette. Vi kan foreta elektrotermografi i dine virksomhetslokaler i dag – så unngår du kanskje brann i morgen. 

Automasjon og Montasje kan også legge inn elektrotermografi som fast rutine i internkontrollen av det elektriske anlegget i boligen din.