Sjekk sikringsskapet ditt

Sjekk sikringsskapet ditt
Sikringsskapet er på en måte selve hjertet i boligens elektriske anlegg. Virker ikke dette som det skal, påvirkes alt det elektriske i hele boligen.

Du bør jevnlig ta en titt i sikringsskapet ditt. Hvis sikringene er varme eller har synlige skader som misfarging etter varmgang, må du kontakte elektriker umiddelbart. Dette er tegn på alvorlige feil i det elektriske anlegget. Det samme er hyppige strømbrudd. Hvis strømmen stadig går, må du få undersøkt hva bruddene skyldes. Du bør være ekstra oppmerksom på gamle sikringsskap, men også nyere varianter må sjekkes jevnlig.

Bedre beskyttelse

Nye sikringsskap skal ha automatsikringer, overspenningsvern og jordfeilbryter. Et overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget i boligen mot overspenning forårsaket av bl.a. lynnedslag. Overspenningsskader rammer ofte elektrisk utstyr som PC, TV og kjøleskap. Men skadene kan også ligge skjult og på sikt føre til mer alvorlige skader som brann.

En jordfeilbryter kobler ut strømmen automatisk dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget. På den måten beskytter du mennesker og dyr mot støt hvis det oppstår en jordfeil. Jordfeilbryteren kan også beskytte mot brann.

For din sikkerhet

I 2002 ble det påbudt med jordfeilbryter i alle nye hus som bygges. Kravet om overspenningsvern ble påbudt først i 2010 for nye boliger. Hvis huset eller leiligheten din er eldre enn dette, bør du oppgradere sikringsskapet om du mangler jordfeilbryter og overspenningsvern.

Det finnes ingen lovpålagte krav om at gamle sikringsskap må byttes ut. Dette er likevel noe du som boligeier bør vurdere for å beskytte hjemmet ditt mot brann og andre skader. En av fire boligbranner i Norges skyldes feil ved det elektriske anlegget. Som boligeier er det til en hver tid ditt ansvar at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand.

Selv om boligen din er pusset opp med topp moderne interiør, kan det ligge mange gammeldagse løsninger under overflaten. Hvis sikringsskapet ditt har skrusikringer, er det et tegn på at det elektriske anlegget ellers begynner å bli gammelt. Da er det svært sannsynlig at husets elektriske installasjon ikke er dimensjonert for dagens strømforbruk. Å oppgradere det elektriske anlegget er en betydelig investering i sikkerhet, komfort og effektivisering av strømforbruket.

Ikke glem hytta!

Husk at de samme kravene til elsikkerhet og brannvern gjelder i fritidsboligen din. Hvert år rykker brannvesenet ut til over hundre hyttebranner. Mange branner i fritidsbolig skyldes elektriske feil. Hvis du har innlagt strøm på hytta, bør du føre tilsyn med sikringsskapet her. Et nytt sikringsskap kan være en lønnsom investering både for materielle verdier og sikkerheten til menneskene som oppholder seg der. Husk også å ha tilstrekkelig med røykvarslere på hytta og undersøk jevnlig at batteriene virker.

Ta kontakt med oss for installering av nytt sikringsskap og gode råd om elsikkerhet i hjemmet!

Kontakt

Adresse:
Ringsakervegen 19, 2380 Brumunddal

Telefon: 479 24 100
Epost: post@aogm.no

Se kart >>