Sjekk sikkerheten hjemme!

Sjekk sikkerheten hjemme!
Alle boliger bør ha en el-sjekk minst hvert femte år. Det kan forhindre brann og ulykker.

I Norge har 40 prosent av alle boligbranner elektrisk årsak. Halvparten av disse skyldes feil i husets elektriske anlegg. Slike feil kan være vanskelige å oppdage for menigmann. Forsikringsselskaper og Norsk Brannvern Forening anbefaler derfor at alle boliger gjennomgår en el-sjekk hvert femte år. En el-sjekk er en kontroll utført av en autorisert elektroinstallatør. En person kommer da hjem til deg og ser om det elektriske i boligen din er trygt og i i forskriftsmessig stand. Under el-sjekken kan du også få råd om hvordan du kan effektivisere strømforbruket i boligen.

Du er ikke lovpålagt å gjennomføre jevnlig el-sjekk i boligen. Men som boligeier har du, ifølge loven, til en hver tid ansvaret for at det elektriske anlegget er i henhold til forskriftene. Det er også ditt ansvar at kun autoriserte elektrikere utfører forbedringer eller vedlikehold på det elektriske anlegget i huset ditt. Hvis du har barn, leier ut deler av huset, nettopp har kjøpt bolig eller planlegger å selge, bør du være ekstra påpasselig med at el-sjekk gjennomføres snarest, hvis det er lenge siden sist.

Sykdomstegn

Selv om feil ved det elektriske anlegget kan være vanskelig å oppdage, finnes det likevel noen tegn du skal ta på alvor og som krever el-sjekk umiddelbart. Se over sikringer i sikringsskapet, pluggen på ledningene til elektriske apparater og stikkontakter. Er de varme eller brunsvidde? Da er det tegn på varmgang som representerer høy brannfare. Sjekk også at ingen stikkontakter , brytere og annet fastmontert utstyr er løst. Hvis du ofte opplever strømbrudd, bør du også få hjelp til å finne ut hva det underliggende problemet er. Når sikringen går, kan det skyldes kortslutning, jordfeil eller at husets elektriske anlegg er overbelastet.

Det er også ditt ansvar at elektriske apparater brukes riktig. Lamper må ikke ha sterkere lyspærer enn det de er beregnet for. Hvitevarer og andre strømkrevende apparater, skal ikke kobles til skjøteledninger. Utstrakt bruk av skjøteledninger øker brannfaren i boligen. Hvis du må koble mange apparater til skjøteledninger for å få nok strømuttak i boligen din, kan det skape farlige situasjoner.

Billigere forsikring

Siden du som boligeier er ansvarlig for at det elektriske anlegget til en hver tid er i orden, vil ikke forsikringsselskapene gi deg full dekning dersom brann med elektrisk årsak skulle skade boligen din. Mange forsikringsselskap gir deg rabatt på forsikringspremien, hvis du gjennomfører en el-sjekk og leverer inn dokumentasjon på dette. En el-sjekk koster ikke mye, men er en god investering i liv og eiendom.

Ta kontakt med oss for en el-sjekk!

Kontakt

Adresse:
Ringsakervegen 19, 2380 Brumunddal

Telefon: 479 24 100
Epost: post@aogm.no

Se kart >>